Bedřich May (Friedrich von May) - Hejčín

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Bedřich May (Friedrich von May)

OSOBNOSTI
průmyslník a podnikatel, majitel hejčínského cukrovaru
(29. 11. 1846 Břeclav - 13. 7 . 1942 Terezín)

Po svém otci Abrahamovi a strýci Hermannovi Mayích převzal vedení podniku „Hatscheiner Zucker, Spiritus und Presshefe Fabrik der Brüder A. & H. May“, tedy hejčínské továrny na cukr, líh a kvasnice bratří Mayů. "Zastával funkci prezidenta správní rady a nejvíce se podílel na rozvoji firmy. Neomezoval se však pouze na Olomouc a působil i ve správních radách jiných významných podniků. Měl velké zásluhy na hospodářském rozvoji celého olomouckého kraje a za svou činnost získal řadu ocenění včetně dědičného šlechtického titulu. Za první republiky se dokázal přizpůsobit novým poměrům a hejčínskou firmu řídil ve spolupráci se synem a synovcem až do úctyhodných devadesáti let." Židovskou podnikatelskou rodinu zdecimoval fašistický režim. Spolu se svojí ženou Terezou byl 8. 7. 1942 transportován to Terezína, kde 13. 7. 1942 ve věku 95 let umírá.

Bedřich May a ostatní členové jeho rodiny ovlivnili zásadním způsobem dnešní tvář Hejčína. 

V roce 1851 koupili bratři Mayové (st.) bývalý konviktní dvůr Kláštera Hradisko a vystavěli na jeho pozemku lihovar, v letech 1863-1867 pak na místě zasypaného rybníka zřídili cukrovar, vlastnili také hopodářský dvůr pro pěstování dobytka (území kolem budované školy pro slabozraké). V roce 1892 si rodina Mayova nechala dle projektu předního vídeňského architekta Jakoba Gartnera postavit vilu (dnes denní stacionář Klíč), v roce 1912 např. věnovala pozemek na stavbu nové hejčínské školy.

14. 11. 2017 byla na Mayově vile odhalena pamětní deska věnovaná rodině Mayů a do dlažby před vilou zasazeny dva kameny Stolpersteine věnované Terezii Mayové a Bedřichu Mayi.
Zdroje, lit.:  Pavel Zatloukal, Olomoucká architektura 1850-1950.
Stavebně historický průvodce. 2. díl, Olomouc 1984 (rukopis), s. 21-22.,
http://profit.tyden.cz/clanek/dobre-nakynuty-podnik  aj.
 
www.hejcin.cz v2.0 2022
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky