Vliv výstavby pevnosti na Hejčín - Hejčín

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vliv výstavby pevnosti na Hejčín

ČLÁNKY
Císařsko- královská hlavní hraniční pevnost Olomouc se začala stavět v roce 1742. Hejčín měl tehdy obrovské štěstí, že se ocitl doslova těsně za vytyčeným demoličním pásmem, které činilo 800 metrů od města. Přesto, poněkud nečekaně, vojenští inženýři vypracovali plán na přesun Hejčína o cca 1,2 km západně, někam do míst mezi Globus a hotel Prachárnu, zhruba do okolí kruhového objezdu. K realizaci naštěstí nedošlo, ale i tak se stavba pevnosti Hejčína významně dotkla. Během stavby došlo k obrovskému přesunu zemní hmoty a došlo i k zahloubení okolí Hejčína. Změny v terénu jsou zřetelné dodnes. Zemina byla svážena ve velkém na výstavbu opevnění města i obyvateli Hejčína a v Hejčíně byl dokonce i lámán kámen do základů pevnostních objektů. Tzv. lomová jáma, kde se těžil kámen, začínala zhruba před domem č. o. 34 na ulici Na Šibeníku, kde je značka železniční přejezd s třemi pruhy a pokračovala směr západ asi 150 metrů do areálu bývalého VOP v šíři cca 70 metrů. Z důvodu výstavby pevnosti Šibeniční vrch se posunula hranice katastru a tak většina bývalé lomové jámy již není na KÚ Hejčína. Mapka je orientační a je z doby před začátkem výstavby pevnosti.
 
www.hejcin.cz v2.0 2022
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky