Ing. František Čech - Hejčín

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ing. František Čech

OSOBNOSTI
ochotnický loutkař, autor mnoha loutkových her, herec, režisér a organizátor loutkařkého hnutí, zakladatel Kašpárkovy říše
(8. 5. 1898 Hejčín - 19. 11. 1951 Olomouc - Hejčín)

Sjezd loutkářů, Olomouc, 1930
Sjezd loutkářů, Olomouc, 1930
Zleva Sojka-Sokolov, Umělecká výchova, Vinohrady; prof.Dr. Jindřich Veselý, předseda Loutkářského soustředění a předseda UNIMA, František Ptáček, Říše loutek, Praha; spisovatelka Ludmila Tesařová; ing. František Čech, Radost, Olomouc; malíř Vít Skála, Umělecká výchova, Vinohrady.
Ing. František Čech vystudoval reálné gymnázium v Olomouci (1917) a techniku v Praze. Jako inženýr chemie pracoval v cukrovarnické dohlížecí službě na mnoha místech moravsko-slezské oblasti. Trvalé bydliště měl v Olomouci-Hejčíně, kde v roce 1920 založil ochotnickou loutkovou scénu Kašpárkova říše, jejiž činnosti se věnoval ze všech svých sil. 
Pro tuto scénu napsal řadu loutkových her, zároveň režíroval, organizoval loutkářské hnutí Sokola, pořádal loutkářské kursy, přispíval články o loutkářských aktivitách a problémech do regionálního tisku a Loutkáře, vydával loutkářskou literaturu. Redigoval knižnice loutkových her, určených ochotnickým loutkářům: Kašpárkova knihovnička, Loutkářova vitrínka a Naše hry. 
Ve 30. letech působil ve Všetulích, kde hrál v činoherním souboru Sokola, mj. Vávru v Maryše bratří Mrštíků, hrál i v Našich furiantech.Od 1951 působil ve funkci osvětového inspektora, spolupracoval s Ústředím lidové tvořivosti a Loutkářskou Chrudimí.
První loutkovou hru Zlaté srdce napsal ještě za studii, posléze napsal pro Kašpárkovou říši přibližně 150 titulů (asi 80 her vydal tiskem, další zůstaly v rukopise), jimiž se snažil obohatit dramatickou literaturu tehdejších loutkářských souborů. K přednostem jeho her, které patřily mezi ochotníky k velmi oblíbeným, patřily jednoduchý přehledný děj, přirozený dialog a smysl pro humor i praktické potřeby ochotnických loutkových scén. Vvystupuje v nich velmi často trojice veselých protagonistů: Kašpárek, Škrhola a policajt Pivoňka, kteří se dostávají do komických situací. Kašpárek je u Čecha již novodobou variantou této tradiční figury, je to veselý chasník, schopný svými vtipnými nápady řešit vzniklé situace, často se snaží nenásilně výchovně působit na dětské publikum. 
V závěru své autorské a inscenační činnosti se F. Čech propracoval v některých svých hrách k využití jistých specifických možnosti (zejména trikových) loutkového divadla jako základu svých her (např. Křídová pohádka). Svými aktivitami se zasloužil o rozvoj českého ochotnického loutkářství. Pohřben byl  v roce 1951 na černovírském hřbitově.

Umělec měl na Mrštíkově náměstí ve svém rodném domě (č.o. 12) velkou loutkařskou dílnu. Dne 19. 11. 2011 v 11 hodin došlo k slavnostnímu odhalení pamětní desky Ing. Františku Čechovi (1898-1951), při příležitosti 60 výročí jeho úmrtí. 

Všetuly, Mrštíkové: Maryša, hráno na návsi, 1933
Všetuly, Mrštíkové: Maryša, hráno na návsi, 1933
Vávru hrál v té době již známý loutkář a loutkáířský pracovník ing. Fr. Čech.

WWW stránky Kašpárkovy říše.

Více o Ing. Františku Čechovi na stránkách DČAD najdete zde.
Všetuly, Sokol, Mrštíkové: Maryša, v popředí ing. Fr. Čech v roli Vávry, 1933
Všetuly, Sokol, Mrštíkové: Maryša, v popředí ing. Fr. Čech v roli Vávry, 1933
Režie František Váverka, na snámku v roli Vávry ing. František Čech, v té době již významný loutkářský pracovník, ve 20. letech zakladatel a poté dlouholetý principál Kašpárkovy říše v Olomouci, autor loutkových her, po něm pojmenován festival LD Čechova Olomouc.
Loutkové hry (výběr):
Bruncvík (1926)
Drak (1928)
Fištrón (1926)
Jeníček a Mařenka (1941)
Kašpárek letí do pohádky (1938)
Kašpárek se ani čerta nebojí (1929)
Kašpárek sluhou u čaroděje (1922)
Kašpárek vaří živou vodu (1947)
Kašpárek vždy vítězí (1925)
Kašpárek, Škrhola a Pivoňka (1929)
Kašpárkův první krok do života (1936)
Konec čarodějky Hadimršky (1932)
Křídová pohádka (1953)
Mikuláš pana Ferdinanda (1936)
Mlýn na čerty (1929)
Pohádky na ruby (1948)
Princezna Jitřenka se vdává (1947)
Strašidlo Mulisák (1948)
Vánoční sen (1936)
Zlaté srdce (1922)
 
www.hejcin.cz v2.0 2022
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky