Jan Spáčil - Hejčín

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Jan Spáčil

OSOBNOSTI
malíř, scénograf, režisér, loutkař 
(17. 9. 1913 Hejčín - 16. 12. 1998 Olomouc) 

Už během školní docházky v rodném Hejčíně (měl 3 sestry) se projevilo jeho kreslířské nadání. Odborný učitel Loveček i významný hejčínský sochař Vojtěch Hořínek (1906 -  1998) doporučili rodičům Janův přestup na výtvarnou školu. Oba ho mimo to znali z jeho působení v hejčínském loutkovém divadle Kašpárkova říše, které navštěvoval od r. 1926 a aktivně v něm působil až do 60. let. 20. stol. Malbou kulis tam začala jeho spolupráce s ing. Františkem Čechem, zakladatelem tohoto divadélka. Otec však nepřipustil, aby syn nepokračoval v umění hodinářském, pro rodinu tradičním. Hodinářem se vyučil v Samotiškách u svého strýce Jindřicha Spáčila. Po vyučení praktikoval v tomto oboru jako jemný mechanik leteckých palubních přístrojů. V roce 1938 začal v uvedeném oboru pracovat u vojenských útvarů a v Letově (později AOZ Olomouc). Po válce dostává nabídku působit na loutkářské fakultě AMU v Praze a přitom studovat na vysoké škole. K přestupu do Prahy ho přemlouval loutkářský režisér a dramatik Jan Malík (1904 - 1980), jedna z nejvýznamnějších postav českého moderního loutkového divadla, dále administrativní ředitel ÚLD v Praze dr. Jiří Lorman a především grafik, scénograf a pedagog Vojtěch Cinybulk (1915 - 1994). Tentokrát však nabídku odmítl sám pan Spáčil. Malování se mu ale stalo druhou profesí: „Malování mě drželo od školních let a drží dodnes. Po pracovní době jsem vzal malířské potřeby do tašky, sedl na kolo a vyjel do prostoru.“
Jan Spáčil
Jan Spáčil
Spáčil Jan - Mrštíkovo náměstí, 1943
Z díla: Za hejčínskou elektrárnou v r. 1946 (Fybychova bouda), Tři červené domy, V lukách za Řepčínem, aj.). Pozoruhodná část díla (sopka La, Vu, sopka Merapi, okolí Jogjakarty, aj.) pochází z autorova pobytu v Indonésii, kam byl služebně vyslán na celou polovinu roku 1964. 
Z režií:  V. Cinybulk: Kaimovo dobrodružství, 1952 (návrhy scén a loutek V. Cinybulk, provedl J. Spáčil). V roce 1997 Jan Spáčil část své obsáhlé sbírky vystavil v Samotiškách, ke kterým ho poutaly příbuzenské vztahy, v dubnu 1998 byla za jeho účasti v galerii Jana v Olomouci - Sv. Kopečku zahájena první větší výstava prací tohoto výtvarníka. Vystavoval i v Mladé Boleslavi. Fotograficky dokumentoval historii Kašpárkovy říše. Mezi jeho přátele patřil i olomoucký malíř Antonín Malenda (1906 - 1991).                                                                                                                                                                                 Sestavil V. Švec, 1998 - 2005
 
www.hejcin.cz v2.0 2022
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky