Dění ve vojenském areálu v Hejčíně během druhé světové války - Hejčín

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Dění ve vojenském areálu v Hejčíně během druhé světové války

ČLÁNKY
Vojenský areál v centru Hejčína u Mrštíkova náměstí má nepřetržitou vojenskou historii již více jak 250 let, ne jinak tomu bylo i během druhé světové války.
V areálu sídlil během války převážně jen motorizovaný protiletadlový dělostřelecký oddíl pozemního vojska Wehrmachtu. Lokalita v Hejčíně byla pro protiletadlový oddíl zvolena záměrně i z důvodu ochrany nedalekých železáren a lihovaru.
Příjezd elitního transportního komanda jednotky Brandenburg do Mayovy vily 25. 4. a následný příjezd celé divize Brandenburg v posledních dnech války měl zásadní vliv samozřejmě i na vojenský areál v Hejčíně, který je na strategickém místě města a ležel přímo na ústupové cestě německé armády.
Dle očekávání se tak v areálu objevila nemalá část elitní divize Brandenburg s velením, ale už nečekaně se zde vyskytl samotný polní maršál a velitel skupiny armád Střed, Ferdinand Schörner, se svým štábem...
... protiletadlový oddíl Wehrmachtu vyklidil kasárny v Hejčíně a na jejich místo se přesunul druhý střelecký pluk divize Brandenburg, který dorazil do Olomouce v pátek 4. 5. odpoledne. Velitel druhého střeleckého pluku, podplukovník Karl-Heinz Oesterwitz, se po příjezdu stal díky své hodnosti velitelem divize Brandenburg v Olomouci a vystřídal tak ve velení majora Helmutha Spaetera, velitele 2. čety oddílu tankového průzkumu „Großdeutschland“, který velel jednotce od svého příjezdu 2.5. Formální předání velení proběhlo ve vojenském areálu v Hejčíně, kde se po příjezdu velká část druhého střeleckého pluku s podplukovníkem seskupila.
Ještě téhož dne odpoledne se po inspekci obranných postavení německé armády objevil v Hejčíně samotný velitel skupiny armád Střed, generál polní maršál Ferdinand Schörner se svým štábem, včetně náčelníka generálního štábu armád Střed, generálem Oldwigem Otto von Natzmerem. Maršál se zúčastnil jednání v kasárnách, následně zhruba hodinového jednání na Mayově vile a poté odjel směr letiště v Neředíně. V sobotu časně ráno 5. 5. do hejčínských kasáren přijel se svými muži a technikou velitel oddílu protiletadlového dělostřelectva divize Brandenburg major Werner Voshage, velitel 1. praporu druhého střeleckého pluku divize "Brandenburg" kapitán Kurt Konrad Steidl a velitel 2. praporu druhého střeleckého pluku kapitán Eckart Afheldt se zbytkem pluku. Obranu hejčínského vojenského areálu, který se stal relativně bezpečným útočištěm pro hned několik oddílů jednotky Brandenburg, zajišťoval do 8. 5. druhý střelecký pluk podplukovníka Karl-Heinze Oesterwitze, především tedy jeho 1. prapor, pod velením kapitána Kurta Konrada Steidla, doplněný o tanky majora Helmutha Spaetera, velitele 2. čety oddílu tankového průzkumu „Großdeutschland“. O protiletadlovou obranu se staral oddíl protiletadlového dělostřelectva majora Wernera Voshageho, který byl zároveň velitelem protivzdušné obrany města. V pondělí 7. 5. byl v kasárnách v Hejčíně viděn i generálmajor Hermann Schulte-Heuthaus, vrchní velitel divize Brandenburg, který nařídil spálit veškeré tajné dokumenty a připravit se na ústup další den. Během časných ranních hodin 8. 5. odjela celá divize směr Náměšť. Téhož dne během dopoledne zaútočily na již prázdný areál a přilehlou Tomkovu ulici v doprovodu stíhaček bitevní letouny Il-2 a Il-10 Šturmovik z 224 ŠAD z 8 letecké armády 4 Ukrajinského frontu. 
Na hlavní budovu kasáren a domy na Tomkově ulici dopadly stovky protitankových leteckých pumiček PTAB 2,5 (2,5 kg „těžké“ letecké bomby s 1, 5 kg trhaviny, na ničení pancéřových cílů).
Po boji s elitním komandem na Mayově vile obsazují v odpoledních hodinách areál kasáren v Hejčíně vojáci z 318. horské střelecké divize 60. armády generálmajora V. F. Gladkova.
Generál polní maršál Ferdinand Schörner - velitel skupiny armád Střed. V kasárnách 4.5.1945. Nositel Rytířského kříže k Železnému kříži s dubovými ratolestmi, meči a brilianty.
Generál Oldwig Otto von Natzmer - náčelník generálního štábu Schörnerovy skupiny armád Střed. V kasárnách 4.5. Nositel Rytířského kříže k Železnému kříži a Německého kříže ve zlatě.
Generálmajor Hermann Schulte-Heuthaus - vrchní velitel divize Brandenburg. V kasárnách od 7.5. Nositel Rytířského kříže k Železnému kříži.
Podplukovník Karl-Heinz Oesterwitz - velitel divize Brandenburg v Olomouci od 4.5. 1945 a velitel druhého střeleckého (mysliveckého) pluku divize Brandenburg. V kasárnách od 4.5. 
734. nositel Rytířského kríže k Železnému kríži s dubovými ratolestmi.
Major Helmuth Spaeter - velitel divize Brandenburg v Olomouci od 2.5. do 4.5. 1945, velitel 2. čety oddílu tankového průzkumu „Großdeutschland“ a štábní důstojník tankového sboru „Großdeutschland“. V kasárnách 4.5. Nositel Rytířského kříže k Železnému kříži.
Kapitán Kurt Konrad Steidl - velitel 1. praporu druhého střeleckého (mysliveckého) pluku divize "Brandenburg". V kasárnách od 5.5. Nositel Rytířského kříže k Železnému kříži.
Kapitán Eckart Afheldt - velitel 2. praporu druhého střeleckého (mysliveckého) pluku divize "Brandenburg". V kasárnách od 5.5. Nositel Rytířského kříže k Železnému kříži.
Výčet známých německých jmen té doby rozhodně nebude kompletní. Je například celkem silně pravděpodobné, že dobře chráněný a strategicky umístěný vojenský areál kasáren v Hejčíně poskytl velmi krátce azyl i elitním odstřelovačům z II. praporu 144. pluku horských myslivců z 3. Gebirgsjäger Division, kteří se stahovali skrz Hejčín od černovírského mostu. Byli zde tedy možná i elitní odstřelovači Wehrmachtu Matthäus Hetzenauer a Helmut Wirnsberger. S jistotou se ale minimálně poblíž areálu vyskytl Josef „Sepp“ Allerberger,který byl druhým nejúspěšnějším odstřelovačem německé armády a z Hejčína má potvrzený jeden zásah (celkem měl 257 potvrzených zásahů) nedaleko Mayovy vily.
 
Příloha - fotogalerie:
Foto1 - Důstojníci německé armády, kteří během války byli v areálu kasáren v Hejčíně.
Foto2 - Výřez mapy německé obrany a německých obranných pozic z května 1945 včetně vzdálených obranných perimetrů. Na mapě je patrné, jak výrazně dominantní v rámci obrany města jsou obranná postavení v Hejčíně a Neředíně po letiště.
Foto3 - Detailní výřez mapy německé obrany a německých obranných pozic z května 1945. Na mapě jsou zakresleny baterie stabilních, pojízdných, protipancéřových a dalekonosných děl a protiletadlových baterií.
Obranu Hejčína zajišťoval druhý střelecký pluk podplukovníka Karl- Heinze Oesterwitze, především tedy jeho 1. prapor pod velením kapitána Kurta Konrada Steidla doplněný o tanky majora Helmutha Spaetera, velitele 2. čety oddílu tankového průzkumu „Großdeutschland“. O protiletadlovou obranu se staral oddíl protiletadlového dělostřelectva majora Wernera Voshageho, velitele protivzdušné obrany města.
Foto4 - Letecké foto centra Hejčína z roku 1927 s vyznačením vojenského areálu s kasárnami a Mayovou vilou.
Foto5 - Detail vojenského areálu s kasárnami v Hejčíně na leteckém snímku z roku 1927.
Foto6 - Mapa z roku 1945 se zaznačením bombardování z 8. května a označením pozic tanků majora Helmutha Spaethera, které se stáhly 7.5.
Použité zdroje:
Wehrmacht-Awards.com Militaria Forums
Karl-Heinz Oesterwitz jr.
Stadtarchiv Freiburg
Helmuth Spaeter - The History of the Panzerkorps Grossdeutschland
Helmuth Spaeter - Die Brandenburger. Eine deutsche Kommandotruppe zbv 800
Hans-Joachim Jung and David Johnston - The History of Panzerregiment "Grossdeutschland"
James Lucas - Komando, Hitlerovy speciální jednotky
Lawrence Paterson - Brandenburg, Hitlerovy elitní speciální síly
Martin Kaule - Brandenburg 1933-1945
Albrecht Wacker - Na mušce lovce
 
www.hejcin.cz v2.0 2022
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky