Dr. Vojtěch Albert May - Hejčín

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Dr. Vojtěch Albert May

OSOBNOSTI
Člen představenstva a výkonný ředitel komplexu hejčínského cukrovaru, lihovaru a drožďárny v Olomouci.
(1895 Hejčín - xxxx)
Vojtěch byl synem Terezie a Bedřicha Mayových. Byl vystudovaný chemik, svůj doktorát z chemie získal na berlínské univerzitě. Po jejím úspěšném absolvování se v Olomouci nejen že věnoval podnikatelským aktivitám své rodiny, nýbrž jako veterán z první světové války vedl olomoucký legionářský spolek. Jeho se později stal i předsedou. Byl jedním z největších akcionářů hejčínského cukrovaru „A. a H. May“ a zároveň jedním ze členů jeho představenstva. Olomouc se mu podařilo opustit i s manželkou a dvěma nevlastními syny v předvečer okupace 14. března 1939. S největší pravděpodobností se tak stalo rychlíkem do polského Krakova. Následnou destinací se pro prchající rodinu stala Palestina, konkrétně přístavní město Haifa. Zde se zachoval jeho odvodní lístek veterána z první světové války ze 17. dubna 1940. Do britské armády však již pro svůj věk nikdy odvelen nebyl. V Palestině rodina Alberta Maye pobývala ještě v roce 1941, kdy v protektorátu s konečnou platností gestapo obstavilo všechen jejich majetek.
V roce 1943 se rodina Vojtěcha Maye přestěhovala do Austrálie, jak dokládá jeho registrace jako československého státního občana na generálním konsulátu ČSR v Sydney. Právě Sydney se stalo nový domovem rodiny a Vojtěch May působil jako profesor biochemie na tamní univerzitě.
 
www.hejcin.cz v2.0 2022
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky