Leila Storch - světová hobojistka s kořeny z Hejčína - Hejčín

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Leila Storch - světová hobojistka s kořeny z Hejčína

ČLÁNKY
Laila Storch-Friedmann
 Laila Storch - Friedmann
V roce 1921 se narodila Laila Storch- Friedmann, vynikající světově uznávaná hobojistka, profesorka Washingtonské univerzity, nositelka mnoha významných ocenění. 
V současnosti Laila Storch žije v Seattlu v USA. Její celoživotní práce a osudy jsou sepsány v životopisné knize francouzského hobojisty Marcela Tabuteau. Na internetu je množství odkazů na její činnost. Málokdo však ví, že Laila má své kořeny v Česku a to přímo v Hejčíně, na dnes již neexistujícím čísle popisném 1 na Mrštíkově náměstí (tehdy to byla náves zvaná Hejčínské sady).
Zde se rotmistru Prokopovi Mariu Markvartovi Kotzovi  z Dobrze, z linie ohrazenické (narozenému 8. 8. 1795) a jeho ženě Anně Marii Pirnerové, (narozené 9. 8. 1811) narodila 8. května 1841 dcera Augusta Anna Elisabeth. Otcův rod Kotzů z Dobrše je zmapován až k prvnímu prokazatelně doloženému Petrovi, který je zaznamenán v roce 1377. Po Augustě se v rodině narodila ještě 16. 3. 1843 v Hejčíně Wilhelma Elisabetha Anna.  V rodině bylo celkem 8 dětí, když maminka Anna Maria zemřela 17. 11. 1844 na tyfus. Ve stejnou dobu na tyfus umírá také v Hejčíně babička dětí, Anna Marie Elisabeth Horová z Ocelovic (narozená 6. 8.1771 v Schönwaldu). Také rod Horů z Ocelovic je znám již v 16. století.  28. 7. 1851 umírá také otec Augusty a dětí se ujímají příbuzní.  V roce 1863 potkává Augusta v Teplicích mladého vdovce Jaroslava E. B. Storcha. Zde je začátek jejich budoucí dobrodružné cesty za velkou louži.
Jaroslav Storch se narodil v Rokycanech 13. 2. 1834 do rodiny lékárníka Aloise Storcha a Anny, dcery Kryštofa Steina a Kateřiny Fanferlíkové. Otec Jaroslava byl velmi dobrý pianista a odtud tedy je zřejmě původ hudebního nadání Leily a její rodiny. Kromě své lékárnické profese se věnoval geologii a to do takové míry, že do projektů vložil téměř celé jmění rodiny. V domácnosti žila ještě teta Marie, sestra Jaroslavovy maminky, která pomáhala s výchovou i po její smrti. Protože investice lékárníka Aloise nebyly vůbec úspěšné, zvlášť hledání černého uhlí v oblasti Mirošov, došlo nakonec k jeho zadlužení a byl nucen dům i s lékárnou 1. 12.1863 prodat a přestěhoval se do Prahy, kde také zemřel.  Protože teta Marie udržovala korespondenci se synovcem z Prahy, domnívala se rodina, že předek pochází z Prahy a dodnes uchovává podobiznu tety Marie. 
Jaroslav šel ve šlépějích svého otce. Vystudoval Královskou maďarskou báňskou a lesnickou akademii ve Štiavnici. V almanachu vydaném ku 100. Výročí existence školy je pod č. 4145 uvedeno Storch Jaroslav-Čechy- majtel dolu Rosenthal (Vrchoslav). Absolvoval ji v roce 1854 a 11. Listopadu 1856 se v Českém Krumlově žení se svou první ženou Julii Wennthardovou. V té době pracoval jako správce (superintendent) v měděných, stříbrných a grafitových dolech ve vlastnictví soukromé firmy. O tři roky později nastupuje jako důlní správce na pozemcích hraběte z Westphalenu, který vybudoval své uhelné a stříbrné doly blízko Teplic v Čechách. 20. Května 1857 se mu narodila dcera Julie. Při druhém porodu však umírá dítě i jeho žena. Vdovec potkává svoují druhou ženu, rodačku z Hejčína, Augustu Kotz von Wohrazenitz a svatba se koná 3. Srpna 1863. Storcha v roce 1860 nadchl proces vyluhování těžko tavitelných stříbrných rud ve starých dolech v Jáchymově. Strávil s jejím vynálezcem Adolfem Petersem rok a studoval teoreticky i prakticky tento proces pod jeho vedením. Tento okamžik změnil jeho budoucí kariéru. Když přijelo proces studovat i pár mladých Američanů, jedním z nich byl John H. Baalt, talentovaný soudce a právník ze San Francisca, hovořili o životě v Americe a tyto rozhovory byly pro Storcha impulsem pro zamyšlení k emigraci, jakmile to okolnosti dovolí.  
5. května 1865 vyplouvá z Brém v Německu parník Athena a na jeho palubě je Jaroslav s dcerou Julii z prvního manželství s manželkou Augustou, která je již těhotná. 37 dnů trvala platba do New Yorku. Připlouvají 11. Června 1865. Krátce po příjezdu získává profesuru důlního inženýrství. Ještě v roce 1865 přijal funkci jako metalurgik v Alemeda Mining Compaq (těžební společnost) a zhotovuje plány Utahu a dolu v Logan Springs v Pah Renegat, nyní patřící Nevadě.  Tam vybudoval malou slévárnu pro těžkotavitelné stříbrné rudy. Augusta se stará o domácnost a k Julii 22. Července 1865 se narodil syn, který dostává jméno po obou dědečcích a otci Alois Prokop Jaroslav „Louis“ Storch. Místo narození Hudson City New Jersey.  Chlapeček byl zdravý a později se zasloužil o pokračování rodu Storch v mužšké linii. Již 30. Června 1866 se narodil další chlapec, který dostal jméno Robert, ale ten zemřel 7. Března 1870. Jaroslav vedl velmi dobrodružný život.  Když v roce 1867 počal rozruch kolem dolů Swet Water Mines ve Wyomingu, byl jedním z prvních, kteří přijeli právě v době  velkého boje mezi horníky (kolem 150 mužů) a 700 Siouxkých indiánů. Horníci byli poraženi a museli opustit tábor, ztratili 2 muže, vozy, koně o všechno přišli a doputovali do Salt Lake City pěšky a úplně na mizině.
V roce 1868 založil puncovní úřad (kancelář analýzy hornin) a jednou týdně jezdil do Eureky (7 mil) kde analyzoval pro majora McCoye a 4 hochy, jediné obyvatele a první osadníky této slavné hornické oblasti. V roce 1869 sem přemístil svoji kancelář a brzy poté začal velký rozmach tohoto místa. V roce 1870 byl jmenován zástupcem správce proslulého dolu Candelaria ve státě Durando a vztyčil zde první 10-ti značkovací (cejchovací) továrnu. Augusta si ho zřejmě moc neužila. Jejich další syn se jí narodil 25. Února 1871, dostal jméno Zdenko Swatislaw „Steny“ Storch. Místo narození je opět Hudson. Teprve v roce 1873 se usadili v přístavu Mazatian , kde dostal místo důlního poradce. Jeho praxe se rozkládala až k místům Sonora, Baja Kalifornia, Durango a jih Colima a Maanzanilla. Zde Storch zakupuje haciendu „Guamuchiles“ v San Dimas, Mexiko.  Zde se narodil poslední syn a to 21. 7. 1873 Wilhelm Alois Hugo Storch, pozdější uznávaný architekt, který byl předkem velmi nadané umělecké větve rodu, z kterého je i Laila Storchová- Friedmannová.
Porfirio Díaz
Porfirio Díaz,  byl prezidentem Mexika celkem 34 let. V letech 1877 - 1880 a 1884 - 1911
V roce 1876 poskytl Storch s rodinou ubytování  na svém statku v Mexiku Luisi Castrovi, velkému příteli a velvyslanci budoucího presidenta Mexika Porfirio Diaze. Velvyslanec frakce Porfirio Diaze, jeho zvláštní osobní přítel,  byl vyslán roku 1876 na tajnou misi nejvyššího významu k vrchnímu veliteli Porfirio Diazovy vlastní armády do pole (bojiště někde kolem Santiago Papasquieera ve státě Durango. Podléhal velení zednářského bratrství města Mexiko a od všech bratrských lóží na cestě požadoval podporu, ochranu a krajní rychlost. Po dosažení Mazatlanu, byl naveden přes San Ygnacio do San Dimas a bylo mu doporučeno, aby přijal přístřeší na haciendě u Storcha na Guamuc hiles a udělal si zde dočasný stan, dokud federální vojska nepřejdou a dokud povstalecká armáda generála Diaze nebude zajištěna. Dva dny před příjezdem byl ale Castro napaden chřestýšem, který ho uštknul do pravého kotníku. Dorazil velmi nemocný a v San Dimas nebyl žádný doktor, naštěstí měl ale nemocný vlastní lék, který se již osvědčil v podobných případech. Pečlivě se o něj starala Augusta s dcerou Julii. Podle vzpomínek Jaroslava oceňoval každou malou službu, víc než bylo třeba. Po 12 dnech byl schopen pokračovat v cestě. Mezitím Jaroslav posbíral za něj všechny potřebné informace o umístění tábora armády generála Diaze. Když Castro po zotavení odjížděl z haciendy, měl se loučit ze slovy“ Věřte mi, že je otázka velmi krátkého času, kdy bude don Porfirio prohlášen prezidentem republiky, a kdybyste měl kdykoli jakékoli přání, kdybyste potřeboval jakoukoli pomoc, podporu, cokoli by to mohlo být, pamatujte, že pan Porfirio Diaz je Váš oddaný a věrný přítel. Nyní máte moji adresu, stavte s u mne kdykoli, naše dveře Vám budou otevřeny. Budeme Vám vždy k službám. Vlídnost a pohostinnost, se kterou jsem se setkal ve vašem domě, nikdy nebude dost oceněna. Jak jste pomohl mě, pomohl jste i našemu vlasteneckému případu. Don Porfirio nikdy nezapomíná na své přátele. Nikdy“.
V roce 1880 se vrátila rodina do Spojených států a usadila se v San Franciscu. Jaroslav Storch pokračoval v různých funkcích své profese.
31.7.1882 se v San Francisku, ve státě California konala svatba nevlastní dcery Augusty Julie s Ignáciem Diazem Mora. Julia zemřela 6. Března 1892 a v témže roce i její manžel. Zůstala po nich jejich jedinná dcera Maria Augusta Diaz-Mora, která následně vyrůstala v Americe. Byla vdaná 2x a její potomstvo žije v Carlifornii. Sama Maria Augusta se dožila vysokého věku, zemřela 6. 12. 1982 ve Fremontu, Alameda County, California. 
Také syn Augusty Alois Prokop Jaroslav (Louis) Storch má potomky, které můžeme najít v mužské linii v USA dodnes. Alois Prokop Jaroslav žil v Oaklandu, Alameda v Kalifornii, kde se 13. Června 1905 oženil s Katherine L. Ball a kde také 8. prosince 1943 zemřel.
Wilhelm Alois „Hugo“ Storch se ve věku 17-ti let se stal učněm uznávaného San Franciscého architekta Johna Gashe. O pouhé tři roky později se nadaný mladý muž osamostatňuje a zakládá si svou vlastní kancelář. Jako architekt v ní pracoval až do roku 1899, kdy se nechal zaměstnat u společnosti Electrical Engineering v San Franciscu. Společnost se přejmenovala na Van Emon Elevator v roce 1903 a po zemětřesení roku 1906 se přestěhovala Berkeley. Rozmach stavění po zemětřesení pravděpodobně urychlil jeho návrat k architektuře. Byl uznávaný architekt. V roce 1915 přestěhoval svoji rodinu do kraje Sonoma, kde zemřel v roce 1917. Bylo mu 44 roků.  Ženil se v květnu 1894 v Kalifornii s Johannou Marii Gretchen Thee. Johanna se narodila 31. 12. 1871 ve Visselhövede v Německu. Při sčítání lidu 2. 1. 1920 žila v Santa Rosa, Sonoma, California, zemřela 1. 7. 1931.
Hugo Storch a Johana
Hugo Storch a Johana
V době narození jejich dcery Juanity Marie (1895-1987) žila ještě babička Augusta i děda Jaroslav. Také Alvin Hugo Storch narozený 23. 5. 1897 - 5. 9. 1956 zažil prarodiče, stejně jako jeho bratr Leland Alfred Storch narozený 26.3.1899 v Oakland Alamedě Kalifornia, zemřel 30. 7. 1951. Oba však něměli mužské potomky, ale pokračuje ženská linie rodu.
Wilhelm Alois „Hugo“ Storch se ve věku 17-ti let se stal učněm uznávaného San Franciscého architekta Johna Gashe. O pouhé tři roky později se nadaný mladý muž osamostatňuje a zakládá si svou vlastní kancelář. Jako architekt v ní pracoval až do roku 1899, kdy se nechal zaměstnat u společnosti Electrical Engineering v San Franciscu. Společnost se přejmenovala na Van Emon Elevator v roce 1903 a po zemětřesení roku 1906 se přestěhovala Berkeley. Rozmach stavění po zemětřesení pravděpodobně urychlil jeho návrat k architektuře. Byl uznávaný architekt. V roce 1915 přestěhoval svoji rodinu do kraje Sonoma, kde zemřel v roce 1917. Bylo mu 44 roků.  Ženil se v květnu 1894 v Kalifornii s Johannou Marii Gretchen Thee. Johanna se narodila 31. 12. 1871 ve Visselhövede v Německu. Při sčítání lidu 2. 1. 1920 žila v Santa Rosa, Sonoma, California, zemřela 1. 7. 1931.
V době narození jejich dcery Juanity Marie (1895-1987) žila ještě babička Augusta i děda Jaroslav. Také Alvin Hugo Storch narozený 23. 5. 1897 - 5. 9. 1956 zažil prarodiče, stejně jako jeho bratr Leland Alfred Storch narozený 26.3.1899 v Oakland Alamedě Kalifornia, zemřel 30. 7. 1951. Oba však něměli mužské potomky, ale pokračuje ženská linie rodu.
Augusta se ještě dožila narození svých vnoučat a zemřela 11. 4. 1904.  Její manžel Jaroslav ji přežil o 8 roků. Musela to být obdivuhodná a statečná žena, když se pustila se svým mužem do neznámých končin a hodně času musela trávit jen se svými dětmi i ve starostech, kdy a jak dostane od manžela zprávy.  
Zajímavý a bohatý život měla její vnučka Juanita Marie Storch. Juanita z Oaklandu a Santa Rosy se provdala za perského baháistického misionáře Mírzá Ahmada Sohrába a měla jedno dítě. Tím dítětem je Leila Storchová -Friedmannová. O jejím milostném příběhu psaly nejedny noviny. Juanitiny rodiče začali navštěvovat setkání Baháistů již v roce 1911. Sohrab pracoval jako sekretář a tlumočník pro Abdula Baha do roku 1919. V roce 1912 poznal a začal se dvořit Juanitě Marii Storchové, když přišla se svým otcem na shromáždění s Abdulem Baha v Oaklandu a San Franciscu. Sohrab se vrátil do Palestiny, ale namlouvání pokračovalo na dálku v 500 dopisech. I. světová válka dočasně korespondenci zarazila, dopisy byly pravděpodobně konfiskovány nebo neprošly přes hranice, ale ke konci války milenci svou známost obnovili. Příběh jejich dlouhé a na dálku vedené známosti, v zachycené poště, v jeho mnoha milostných dopisech, které nikdy nedostala, fascinoval mnoho deníků. Například „Sandusky Star Journal“, Ohio, 29. 4. 1920 New York- východ se dnes setkal se západem díky sňatku Ahmada Sohraba, bývalého tajemníka perského vyslanectví, a Juanity Storch, Santa Rosa Cal. Sohrab by mohl mít svůj vlastní harém ve svém vlastním městě, ale dal přednost jediné americké dívce atd. Jenomže dopisy a láska na dálku je něco jiného, než skutečný život a tak jejich sňatek vydržel jen několik měsíců. Když se narodila malá Laila J. Sohrab v roce 1921, rodiče již spolu nežili. V životopise, který napsal kolem roku 1929 Ahmad, se již o Juanitě, ani jejich dceři nezmiňuje. Ahmad se objevuje na rozličných akcích, přednáší, recituje zpěvy a modlitby perských proroků, dělá výzkumné práce pro hollywoodská filmová studia a je kostýmovým poradcem například pro film „Zloděj z Bagdádu“. Zemřel v 65-ti letech v New Yorku.

V roce 1930 Juanita Sohrab a její dcera Laila žije se svou matkou, která užívá jméno Johanna Storch v Santa Rose, kraj Sanoma, California. Žili tam nějméně do roku 1953. Juanita vystudovala školu umění a řemesel (California school or Arts and Crafts) a byla znamenitá malířka.  Laila zapůjčila 36 kusů obrazů do County Musea na výstavu, která se jmenovala Kolem Rincon Valley a kraje Sonoma. Zde byla vystižena krása kraje Sonoma, během let 1930-1950. Juanita začala kreslit již v útlém dětství, povzbuzována svým dědečkem J. B. Storchem, který rád načrtával scény z Mexika a radil ji v dopisech z domova důchodců v Menterey.  Hugo architekt ji inspiroval svou láskou k umění a podporoval ji k zapsání na uměleckou školu v Berkeley- první uznávanou uměleckou školu na západě. V raném dětství Juanita studovala ve škole ve Fruitvale a také ji pomáhal soused James Holden- malíř fresek, narozený v Anglii.  Dcera Laila si ponechala příjmení matky Storch. Její rodina je hudebně nadaná. Laila se provdala za houslistu Martina Freidmana a jejich dcera Aloisie Cecilie Freidmann  je uznávaná houslistka. Provdala se za klavíristu Joana Kimura „Jackie“ Parkera. 
Laila je ve svých 92 letech stále aktivní i v profesním životě a věk by jí nikdo nehádal.
The Soni Ventorum Wind Quintet na Youtube
The Soni Ventorum Wind Quintet
Použité prameny:
Almanach Královské maďarské báňské a lesnické akademie ve Štiavnici
Životopis J.B.Storcha ze statě Tesources and Mining Tewiew (Revue Suroviny a těžba) ročník VI. Číslo 4. Září 1893 str. 868.
Matriční zápisy obce Hejčín, města Rokycany a Českého Krumlova.
Soukromá koresponde rodiny Hudson a Laily Storch a Anny Sklenářové
Matriční zápisy z obce Ohrazenice.  Příspěvky k dějinám rodu Horů z Ocelovic od Inž.K.E.Neumanna z roku 1917.
Policejní přihlášky města Prahy a Rokycan.
Sčítání občanů USA z roku 1910,1920,1930, 1940.
Soukromá kronika rodu Melicharů od A.Sklenářové.
 
Velmi děkuji paní Anně Sklenářové za poskytnutý materiál a informace ke zpracování. Autor webu.
 
www.hejcin.cz v2.0 2022
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky