Antonín Malenda - Hejčín

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Antonín Malenda

OSOBNOSTI
významný český akademický malíř, známý olomoucký umělecký malíř písma, krajinomaleb, květinových zátiší, olomouckých vedut a architektonických námětů
(14. 12. 1906 Brno - 8. 3. 1991 Olomouc - Hejčín)

Narodil se v r. 1906 v Brně- Řečkovicích, zde se vyučil u pana Sůsse uměleckému malířství písma. Později nastoupil do Umělecko-průmyslových závodů Jana Kousala v Praze. V r. 1928 přešel do Olomouce - Hejčína, kde žil do konce svého života. Pracoval v uměleckém ateliéru A. Turečka. Po setkání s akademickým malířem Fráňou Šénem mu bylo umožněno seznámení s mecenášem umění p. Weissem, který mu nabídl hrazení studia na vídeňské akademii výtvarných umění (Akademie der bildenden Künste Wien). Po návratu se věnoval malířství plných šedesát let. Svou uměleckou prací se podílel na řadě výstav. O jeho práce byl nevšední zájem, celou pražskou kolekci zakoupila Praha. Olomouckou výstavu zakoupila radnice jako dary pro hosty. Podílel se velkou měrou na spolupráci divadelních ochotníků a loutkařů, včetně scénografie. Stal se členem loutkového divadla Kašpárkova říše. V letech 1935-1958 byl v Kašpárově říši šefem výpravy, maloval dekorace, podílel se na výzdobě hlediště. Roku 1948 zhotovil společně s malířem Janem Spáčilem výpravu k Cinybulkově hře "Ostrov splněných přání" podle návrhu autora. Ilustroval několik knih např. Průvodce olomouckými ulicemi 1992. V Hejčíně bydlel a byl velmi činorodý od svých 22 let až do závěru svého života r. 1991 na Mrštíkově náměstí ve dvorní části domu č.o.12., kde bydlel i jeho přítel ing. František Čech. Pochován byl na ústředním hřbitově v Neředíně.
Atonín Malenda
Uničov,  Antonín Malenda. Tempera z roku 1965
Několik slov o panu malíři Antonínu Malendovi
Autor: Bohumír Kolář
Napsáno: 4.3.2006

V pondělí 6. března bude v Galerii Podkova slavnostně otevřena výstava z dochovaného díla olomouckého malíře Antonína Malendy. Výstavou bude připomenuto sto let, které uplynuly od jeho narození. 
Dlužno dodat, že již na něho patnáct let jen vzpomínáme. Vzpomínáme na něho jako na osobnost nesmírně vitální, přátelskou, společensky významnou a umělecky disponovanou a v rozsáhlém díle přesvědčivě realizovanou a tím i nesmírně živou. Výsledky Malendovy tvorby budou opět na chvíli všude kolem nás, a přestože byly tvořeny před několika desítkami let, jsou současné, oku milé a pro lidskou mysl blahodárné. Směle bychom je mohli zařadit do sféry, z níž čerpá blahodárné zdroje arteterapie. 
Antonín Malenda jako legenda výtvarné Olomouce 20. století pocházel z Brna Řečkovic, kde se právě před sto lety narodil. Vyučil se uměleckému malířství písma a ona kaligrafie, jež ho naučila preciznosti a rozvinula jeho tvůrčí odpovědnost, mu přišla vhod, když začal zlézat Parnas. Písmem se živil ještě po roce 1928, kdy se přestěhoval do Olomouce a stal se jako talentovaný malíř ozdobou Hejčína, který proslul mnoha kumštýři a činorodým uměleckým životem, mimo jiné i děním divadelním. Malenda nacházel největší pochopení u malíře Fráni Šéna, u loutkáře Ing. Františka Čecha, grafika a malíře Vojty Cynibulka a ctitele umění a mecenáše pana Weise, kteří oceňovali jeho talent, tvůrčí nasazení a stálost. Antonín Malenda poměrně brzy pověsil své profesní malířství písma na hřebík, ale o to více se vedle občanského povolání zaměstnance Elektrických závodů věnoval umělecké kresbě a malbě. O nabytém respektu, který svou tvorbou získával, svědčí skutečnost, že byl požádán, aby vyzdobil divadelní sál v Hejčíně, kde působil divadelní soubor Mrštík a v počátcích i Kašpárkova říše, velkoplošnými díly, jež vešly rychle ve známost a staly se obdivovanými perlami v osobitém koloritu předměstkého kulturního zařízení. Těžiště Malendovy tvorby je nutno vidět v jeho malbách a kresbách, které představuje ve velkém výběru právě tato jubilejní výstava. Při pozornějším zkoumání vystavených exponátů poznáme Malendovu osudovou tvůrčí spjatost s krajinou, městskými scenériemi, přírodou, zejména pak s květinami a květinovými zákoutími, s vodními plochami, lesními stráněmi, tedy vším, co mu nabídla okolní Hana a blízké podhůří Nízkého Jeseníku. Všem těmto tématům zůstal Antonín Malenda po celý život věrný, i když postupně objevoval vzdálenější moravské a české kraje, města, řeky, hrady a umělecké objekty. Ceněna je na nich Malendova schopnost vidět, vnímat, vciťovat se a prožívat. V jeho obrazech nenacházíme mrtvý dokument, technický záznam a archivní svědectví, ale lidsky silný a vstřícně pojednaný prožitek.
Dochovaná a nyní vystavovaná díla Antonína Malendy svědčí o neobyčejné stálosti výrazu a lpění na realitě. Malendovy obrazy nám připomínají svět, jakým bychom ani dnes nepohrdli. Z celoživotní tvorby tohoto opomíjeného tvůrce dýchá laskavá realita, vyrovnanost a pohoda.. Čím více jich v životě ubývalo, tím více si je Antonín Malenda kompenzoval svou tvorbou. Procházka jeho rozsáhlým dílem, které čítá několik stovek olejů, akvarelů, temper, kreseb a grafik, nabídne návštěvníkům - řečeno slovy Ludvíka Aškenazyho - putování za švestkovou vůní, za něčím příkladně lyrickým, příjemným a přátelským. Vernisáž bude nejen prezentací legendy výtvarné Olomouce, ale i milým setkáním přátel umění, jimž pobyt v Galerii Podkova zpříjemní svým vystoupením umělcova dcera, klavíristka Jarmila Malendová, umělcova vnučka, herečka Dagmar Novotná, a operní pěvkyně Lea Vítková.                                                                                                           
 
www.hejcin.cz v2.0 2022
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky