Hejčín

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Hejčín je městská čtvrť a katastrální území na severozápadě statutárního města Olomouce. 

Do roku 1919 byl Hejčín samostatnou obcí.

První písemná zmínka o Hejčíně je v nejstarší listině v českých zemích datované 3. únorem roku 1078, kterou olomoucký údělný kníže Ota se svou uherskou manželkou Eufemií založil rodinný klášter na Hradisku u Olomouce.
V zakládací listině se doslova píše, že Hradisku „je darována rybářská osada Hejčín“. Vyobrazení rybáře na loďce v pečetním poli hejčínské pečeti je jasným důkazem, že výrazným zdrojem obživy obyvatel Hejčína byl právě rybolov.
 
Nejstarší částí a srdcem Hejčína je Mrštíkovo náměstí, které si dodnes zachovalo půvabný vzhled klasické vesnické návsi a jeho osídlení se datuje do období neolitu a počátku neolitu (pravěké období mladší doby kamenné, zhruba 5 tisíc let před n. l.), což dělá z náměstí jedno z nejstarších osídlení na Olomoucku vůbec. 
Chrám sv. Cyrila a Metoděje
"Areál Mrštíkova náměstí je hodnotný z hlediska památkové péče, neboť domy, které náměstí lemují, jsou cenným dokladem životního prostředí obyvatelstva Hejčína z konce 19. století a první poloviny 20. století, a z tohoto důvodu jsou chráněny jako nemovité kulturní památky." 
         - Michna Pavel, PhDr. NPÚ

"Mrštíkovo náměstí je velmi pěkná malá vesnice ve městě." 
         - Aki Pulli návštěva z Finska
Chrám sv. Cyrila a Metoděje byl postavený z rozhodnutí olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana v roce 1932. 
V roce 1942 se oficiálně stal centrem nové římskokatolické farnosti, zahrnující kromě Hejčína také Řepčín a část Nové Ulice.
V kryptě kostela je od roku 1947 pochován jeho zakladatel.

Mrštíkovo náměstí
 
www.hejcin.cz v2.0 2022
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky