Obecné informace - Hejčín

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Obecné informace

O HEJČÍNĚ
Hejčín je městská čtvrť a katastrální území na severozápadě statutárního města Olomouce. 

První písemná zmínka o Hejčíně je v zakládací listině kláštera Hradisko z 3. 2. 1078. Tehdy vesnice klášteru připadla a až do jeho zrušení v r. 1784 patřila. Následně ves získal náboženský fond, od něhož ji koupil hrabě Filip Ludvík Saint Genois. Po r. 1850 patřil Hejčín, jako samostatná obec, k politickému okresu a soudnímu okresu Olomouc. V r. 1919 byl připojen k Olomouci, stal se jeho městskou čtvrtí a zanikl jako samostatná obec. Hejčín měl v roce 2014 celkem 2003 obyvatel z toho 1056 žen, 265 obyvatel do 14 let a 499 nad 60 let. V Hejčíně bylo v témže roce 338 domů a 908 bytů. Katastrální území Hejčína má rozlohu 1,56 km2 a obvod 7,6 km. Mrštíkovo náměstí je nejstarší část a centrum Hejčína, osídleno bylo již před 7000 lety.

Původ názvu

Název byl odvozen od osobního jména hraběte Hájka přidáním přípony - ín a znamená „Hájkův (majetek)“. 
Název Gaychin je uveden v latinské listině z r. 1078. V r. 1247 se objevuje název Haychin. Česky se vsi říkalo Haje­čín (1437), Hajčín (1517), Hačín (1526, 1771) a Hejčín (od 1595). 
Německy se vesnice nazývala Hatschein (1672, 1945).
Hejčínská pečeť
Hejčínská pečeť

Nezřetelný otisk obecního pečetidla je znám z r. 1749, dochovaný otisk pak na písemnostech z r. 1787. 
Pečeť je oválného tvaru o rozměrech 34X40 mm. 
V pečetním poli, odděleném od opisu bodovcem, je postava rybáře v klobouku, stojícího v loďce a odrážejícího se bidlem; na loďce, plující po vodě s rybami je vrš, nad loďkou oblaka. 
Legenda zní: 
PECZET OBECZNI DEDINI HEICZEINA PODANI PRAELATA. 
Pečetidlo s týmž motivem o průměru 25 mm s legendou 
PECET OBECNI DEDINI HEICZEINA PODANI PRAELATA 
používala obec ještě v osmdesátých letech 19. století. 
V devadesátých letech bylo nahrazeno kruhovým razítkem s podobným motivem a textem: 
OBECNI UŘAD V HAIČIŇE.
Ulice a náměstí v Hejčíně 
(byť jen části)

Cyrilometodějské náměstí
Cyrilská
Dolní Hejčínská
Erenburgova
Horní Hejčínská
Jarmily Glazarové
Ladova
Matochova
Metodějská
Mrštíkovo náměstí
Na Trati
Nová Hejčínská
Ovesná
Pešinova
Střední Hejčínská
Štolbova
Tomkova
U Mlýnského potoka
Vitáskova
Zrinského
Vyznačení Hejčína na mapě najdete zde.
Použité zdroje: 
Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu 
Autor: Vladimír Spáčil a kolektiv
 
www.hejcin.cz v2.0 2022
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky