Časová osa - Hejčín

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Časová osa

O HEJČÍNĚ
1078 - (3. 2.) První písemná zpráva o Hejčíně. V zakládací listině benediktinského kláštera je zmíněno, že „rybářská osada“ Hejčín je darována Hradisku.
1304 - Písemná zmínka o hejčínském mlýnu.
1410 - Zmínka sporu města Olomouce s klášterem Hradisko o mýto na hejčínském mostě.
1417 - Klášterní dvůr v Hejčíně prodal opat Václav poddaným.
1461 - Opat Mikuláš Rús, dříve cholinský farář, dvůr opět vykoupil, kolonizoval a stanovil povinnosti obce.
1469 - Matyáš Korvín odebral klášteru Hradisko Hejčín a daroval jej kostelu sv.Mořice. Důvodem bylo, že za bojů mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem, stál klášter Hradisko na straně Jiřího z Poděbrad.
1498 - Na nátlak krále Vladislava II. se Hejčín vrátil do majetku kláštera Hradisko.
1526 – Další zmínka o klášterním mlýnu. Zřejmě oprava, úprava stávajícího.
1597 - Opat Jiří Pavorýn z Pavorýnu potvrdil a rozšířil Hejčínu privilegia.
1620 - Za stavovského povstání a obsazení kláštera v r.1619 generálem Puchheimem, jako část výkupného za zachování kláštera, prodalo Hradisko Hejčín olomouckému měšťanu Karlu Hirschovi.
1625 - Hejčín vrácen Hradisku a potvrzena jeho privilegia.
1634 - Během 30-leté války obec poničena švédským vojskem.
1642 - Hejčín značně poničen a částečně vypálen švédskými vojsky generála Thorstensona. 16 švédských vojáků utonulo v hejčínské bažině Lichtenštějka, poté, co v noci podnapilí zabloudili a netrefili hejčínský most.
1645 – Hejčín opět poničen a opět částečně vypálen švédským vojskem.
1653 - Opat Václav Schinal prodal za 4000 zl. část zboží v Hejčíně olomouckým jesuitům, ze kterého pak vydržovali kněžský seminář.
1661 - Nový opat klášterního Hradiska, Tomáš Olšanský, koupil v Hejčíně svobodný dvůr od hraběte z Lilien.
1683 – (26. 8.) Hejčínem projíždí se svým vojskem za obrovských ovací obyvatel obce Polský král Jan III. Sobieski při svém tažení proti Turkům na pomoc Vídni. Po hrdinném králi je v Hejčíně pojmenovaná ulice.
1684 – (21. 6.) Jezuitský konviktní dvůr v Hejčíně navštívili společně rektor brněnské jezuitské koleje pan Jiří Hiller a rektor olomoucké jezuitské koleje a univerzity P. Emmanuel de Boye. Ochutnali ze sklepení notně vína i piva.
172x - Vybudována koželužna v Hejčíně.
1745Postaven kamenný kříž se sochou Ježíše Krista na Hejčínských sadech (Mrštíkově náměstí).
1750 - Svobodný dvůr v Hejčíně se stal majetkem olomouckému jezuitskému konviktu císaře Ferdinanda.
1757 – Vytesány čtyři sochy herkulů pro jezuitský konviktní dvůr v Hejčíně (nyní jsou v Bezručových sadech v prostorách bývalého Jakubského mlýna).
1758 – (květen) Hejčín trpí obléháním Olomouce pruským vojskem, je vypleněn a z části i vypálen.
1763  - (13. 8.) Císařovna Marie Terezie patentem nechává zřídit v Hejčíně vojenský hřebčín.
1770 - V Hejčíně vznikl jeden z nejvýznamnějších vojenských hřebčínů pro Rakousko- Uherskou armádu díky patentu Marie Terezie z roku 1763. V současnosti je na jeho místě kasárna. Areál má tedy téměř 250 let nepřetržitou vojenskou historii.
1773 - Jezuitský dvůr byl rozparcelován a prodán.
1784 - Po zrušení kláštera se stal Hejčín majetku Náboženského fondu.
1786 Svobodný dvůr dále rozparcelován hejčínským osadníkům.
1787 - Zrušeny veškeré roboty v Hejčíně
1816 – Narodil se Abraham May, významný českoněmecký podnikatel židovského původu, spoluzakladatel lihovaru (později i drožďárny a cukrovaru) v Hejčíně.
1819 - Narodil se Hermann May, významný českoněmecký podnikatel židovského původu, spoluzakladatel lihovaru (později i drožďárny a cukrovaru) v Hejčíně.
1821Postavena kaple sv. Jana Nepomuckého se zvonicí na Hejčínských sadech (Mrštíkově náměstí)
1825 - Hejčín i s ostatním klášterním majetkem prodán Filipu Ludvíkovi hraběti Saint Genois d'Harnoncourt a patřil mu až do r. 1848.
1841 - Byla založena škola podřízená duchovní správě na Klášterním Hradisku. Vyučovalo se v soukromých domech. Tato situace trvala do roku 1871, kdy došlo k postátnění školy.
1846 – (29. 11.) Narodil se Bedřich May (Friedrich von May), průmyslník a podnikatel, syn Abrahama Maye, podědil hejčínský cukrovar, lihovar a drožďárnu.
1850 - Hejčín se stal samostatnou obcí, byl zvolen starosta a obecní výbor.
1850 – (17. 9.) Narodil se Václav Schön - poslední starosta Hejčína, úředník místního cukrovaru a velký hejčínský patriot.
1851 Podnikatelé Abraham a Hermann May se přestěhovali do Hejčína.
1851 - V Hejčíně podnikatelé Abraham a Hermann May zakládají lihovar bratří Mayů.
1853 Lihovar rozšířen o drožďárnu.
1854 - Hejčín má 509 obyvatel
1862K lihovaru a drožďárně je postaven i cukrovar s rafinérií.
1869 - Hejčín má 69 domů a 645 obyvatel.
1876 - (20. 8.) Byla postavena a slavnostně vysvěcena nová budova české školy.
1876 (7. 3.) V Hejčíně se narodila Božena Mrštíková - spisovatelka, autorka divadelních her, překladatelka.
1880Vojenskou službu v hejčínském vojenském vozatajstvu a dílnách s hřebčínem zajišťuje celkem 115 vojáků.
1880 - Hejčín má 79 domů 1024 obyvatel.
1882 (1. 2.) V Hejčíně se narodil František (Fráňa) Schön - významný český akademický malíř, známý olomoucký krajinář.
1883 - Vybudování železnice z Olomouce do Kostelce se zastávkou v Hejčíně, napomohlo významně k vývoji Hejčína.
1883 - Postaven kamenný kříž rodiny Vraštilů na ulici Dolní Hejčínská.
1884 – (30. 12.) Narodil se Podplukovník Československé armády, novinář Václav Dusil
1886 – (8. 5.) V Hejčíně se narodil ing. František Čech - ochotnický loutkař, autor mnoha loutkových her, herec, režisér a organizátor loutkařkého hnutí, zakladatel Kašpárkovy říše.
1889 – (21. 3.)  V Hejčíně se narodil Antonín Pinka, ochotnický divadelník a herec.
1890 - Hejčín má 88 domů 1241 obyvatel.
1892 - Rodina Mayů si nechala dle projektu předního vídeňského architekta Jakoba Gartnera postavit vilu (Mayova vila).
1893 – (10. 8.) Zemřel Abraham May, bratr Hermann Maye - významný českoněmecký podnikatel židovského původu, spoluzakladatel lihovaru (později i drožďárny a cukrovaru) v Hejčíně.
1893 – (11. 11.) Zemřel Hermann May, bratr Abraham Maye - významný českoněmecký podnikatel židovského původu, spoluzakladatel lihovaru (později i drožďárny a cukrovaru) v Hejčíně.
1895 – (28. 9.) Narodil se brigádní generál, JUDr. František Dastich - legionář, český důstojník a významný vojenský diplomat.
1889 - (3. 6.) Vznikl Čtenářsko-pěvecký spolek Palacký. Již při založení měl 78 členů. V roce 1911 již 124. Se spolkem byla založena i knihovna. Spolek se staral o zábavy ušlechtilejšího rázu, jako jsou plesy, výlety, slavnosti, divadelní představení i přednášky. Účastníci akcí spolku se měli vzdělávat i pobavit. Ing. František Čech ve spolku působil 12 let jako předseda.
1900 – V písemnostech je umíněna v Hejčíně koželužna S. Basse a syna a továrna na sýry J.Kurze a také vojenský státní hřebčinec.
1900 - Hejčín má 103 domů 1715 obyvatel
1904 - Vilém Mrštík se oženil s Boženou rozenou Pacasovou z Hejčína.
1906 – (14. 12.) V Brně se narodil Antonín Malenda - významný český akademický malíř, známý olomoucký umělecký malíř písma, krajinomaleb, květinových zátiší, olomouckých vedut a architektonických námětů.
1908 - Vznikla jednota Sokol založená společně pro obce Řepčín a Hejčín.
1909 - Obrovský požár zachvátil a zcela zničil hejčínský mlýn.
1910 - Mlýn byl vykoupen od soukromníka A. Nimmerfroha za 90 000 korun.
1910 - Na místě mlýna byla vystavěna elektrárna, která zásobovala el. energií i okolní obce.
1910 - 118 domů 2059 obyvatel
1911 - V Hejčíně vznikl Orel.
1911 - Rodina Mayů věnovala Hejčínu pozemek na výstavbu nové školy za starou školou.
1911 - (květen) Byly schváleny stavební plány Karla Starého a stavba nové školy byla zadána firmě Vodička a Juránek z Olomouce.
1912 - (21.7.) Slavnostního otevření a posvěcení nové školní budovy. Celkový náklad na novou školní budovu činil 89 885 korun a 14 haléřů.
1912 – (2. 3.) – Vilém Mrštík spáchal sebevraždu. Božena Mrštíková se vrací do rodného Hejčína.
1913 - Napojení obce na olomoucký vodovod.
1913 – (17. 5.) V Hejčíně se narodil Jan Spáčil - malíř, scénograf, režisér a loutkař.
1914 - Hejčínu bylo nařízeno vytvořit provizorní vojenský lazaret a přichystat 200 postelí pro raněné vojáky. Lazaret vzniká především v prostorách budovy nové školy.
1915 - Tereza Mayová (manželka Bedřicha Maye)zřídila v obci vlastním nákladem opatrovnu. Tato opatrovna sloužila k péči o pozůstalé vojínů, kteří u plnění svých občanských povinností k obraně říše obec Hejčín opustili. Za její úsilí se jí dostalo všeobecného uznání a obecní výbor ji jmenoval čestnou občankou obce.
1919 - (16.4.) Vznikla „Velká Olomouc“. Zákonem č. 214 byly k Olomouci připojeny Bělidla, Černovír s Klášterním Hradiskem, Hejčín, Hodolany, Chválkovice, Lazce, Neředín, Nová Ulice, Novosady, Nový Svět, Pavlovičky, Povel a Řepčín.
1919 - Hejčín se stává městskou částí Olomouce, listinu podepisuje poslední starosta Hejčína, pan Václav Schon. Hejčín zaniká jako samostatná vesnice.
1919 – Šestnáctiletý Karel Tatíček založil Fotbalový klub Hejčín Olomouc, ze kterého vznikla dnešní SK Sigma Olomouc.
1922 - Otevřena pobočka Hejčín z veřejné knihovny hlavního města Olomouce.
1924 – (19. 1.) V Hejčíně se narodila Růžena Kamarádová, účastnice odboje a odporu proti komunismu.
1925 – (4. 3.)  Narodil se Josef Šlechta, významný výtvarný umělec a malíř - člen Unie výtvarných umělců, držitel Ceny města Olomouce v oblasti výtvarné umění za rok 2007.
1926 – Zánik hřebčína v Hejčíně, ustájení hřebci z Hejčína putovali do Dvoru na Skalách v Tlumačově.
1926 - V lednu byla hejčínskému mužstvu schválena registrace Československého fotbalového svazu a tým své soutěžní zápolení zahájil ve III. třídě hanácké fotbalové župy.
1930 – Hejčín má 234 domů a 2 620 obyvatel.
1932 - Nákladem arcibiskupa Leopolda Prečana byl postaven v Hejčíně Kostel Sv. Cyrila a Metoděje.
1932 (16. 5.) Zemřel Václav Schön, poslední starosta Hejčína, úředník místního cukrovaru a velký hejčínský patriot.
1932 - Záložník hejčínského fotbalového mužstva Andělín Mrázek byl v září na zápase zasažen míčem tak nešťastně, že padl k zemi. Západ sice dohrál, ale na následky zranění později zemřel.
1935 - (16.1.) V Hejčíně se narodil mgr. Jaroslav Vidlař, významný český loutkoherec, jehož začátky byly v Kašpárkově říši v Hejčíně. Po DAMU získává angažmá v Československé  televizi a podílí se na pořadech s medvídkem Emánkem, Jů a Hele, Včelích medvídcích, Broučcích, atd.
1935 - Další rána pro hejčínský fotbal. Klubovému autobusu selhaly brzdy a po následné nehodě se osm hráčů zranilo, z toho čtyři těžce. Přesto se klub zprofesionalizoval a hráči dostávali plat.
1937 – (3. 2.) V Hejčíně se narodil Bedřich Janíček - malíř, výtvarník, projektant.
1939 - Cukrovar, lihovar a drožďárna židovských bratří Mayů vyvlastněna (200 ha půdy).
1942 – (28. 6.) V Brně je nacisty popraven Antonín Pinka - ochotnický divadelník a herec.
1942 – (13. 7.) V Terezíně umírá Bedřich May (Friedrich von May) - průmyslník a podnikatel židovského původu, majitel hejčínského cukrovaru, lihovaru a drožďárny.
1945 – (25. 4.) Na Mayově vile se ubytovalo elitní transportní komando jednotky Brandenburg o počtu 48 mužů.
1945 – (4. 5.) Odpoledne navštívil areál kasáren a Mayovu vilu v Hejčíně velitel skupiny armád Střed, generál polní maršál Ferdinand Schörner se svým štábem, včetně náčelníka generálního štábu armád Střed, generálem Oldwigem Otto von Natzmerem. 
1945 – (8. 5.) Na Mayově vile svůj poslední boj svádí pět mužů z elitní německé speciální jednotky Brandenburg. Hejčín je dobyt Rudou armádou.
1948 Po znárodnění byla zrušena a zbořena vodní elektrárna.
1951 (19. 11.) Zemřel ing. František Čech - ochotnický loutkař, autor mnoha loutkových her, herec, režisér a organizátor loutkařkého hnutí, zakladatel Kašpárkovy říše.
1955 - Při stavbě hejčínského gymnázia nalezeny rodákem z Hejčína, Václavem Dusilem, zbytky mamutích kostí a štípané industrie. Důkaz unikátní paleolitické lovecké stanice. Podle archeologa Josefa Skutila jde o první paleolitické osídlení Olomouce.
1956 - Založeno Gymnázium Olomouc- Hejčín
1958(8. 6.) Zemřela Božena Mrštíková - spisovatelka, autorka divadelních her, překladatelka.
1960 – (28. 12.) V Olomouci zemřel podplukovník Československé armády, novinář a rodák z Hejčína, pan Václav Dusil.
1964 - Kolonie dělnických domků na Mrštíkově náměstí byla vyhlášena za památku.
1964 – (16. 2.) V New Yorku zemřel brigádní generál, JUDr. František Dastich - legionář, český důstojník a významný vojenský diplomat.
1965 – Zbořen konviktní dvůr, čtyři sochy herkulů přemístěny do Bezručových sadů.
1967 - Pamětní deska věnovaná Boženě Mrštíkové byla umístěna na dům č.o. 8. na Mrštíkově náměstí, kde spisovatelka žila a tvořila.
1976 - Vznikla nová drožďárna v Olomouci- Hodolanech, do které byla přenesena výroba ze zastaralých provozů v Hejčíně i Pavlovičkách.
1976 – (1. 2.) Zemřel František (Fráňa) Schön - významný český akademický malíř, známý olomoucký krajinář.
1987 - Díky památkové ochraně z roku 1964 nedošlo dle projektu socialistické výstavby k demolici Mrštíkova náměstí a výstavbě výškových domů.
1990 - Do farnosti v Hejčíně přišli karmelitáni.
1991 – (8. 3.) Zemřel rodák z Brna, ale od 22 let celý život prožil v Hejčíně, pan Antonín Malenda - významný český akademický malíř, známý olomoucký umělecký malíř písma, krajinomaleb, květinových zátiší, olomouckých vedut a architektonických námětů.
1998 – (16. 12.) Zemřel Jan Spáčil - malíř, scénograf, režisér, loutkař.
2002 - 2003 – Velká rekonstrukce Mrštíkova náměstí, Tomkovy ulice a dalších částí Hejčína z důvodu výstavby hloubkové kanalizace.
2011 - Pamětní deska věnovaná ing. Františku Čechovi byla umístěna na dům č.o. 12. na Mrštíkově náměstí, kde se umělec narodil a po celý svůj život žil.
2012 - (21. 8.) Slavnostně otevřena nová škola pro slabozraké v Olomouci - Hejčíně - Škola prof. Václava Vejdovského.
2012 – Gamnázium Olomouc Hejčín se stává největším gymnáziem v České republice. Škola má 1091 žáků v 36 třídách.
2013 - Pamětní deska věnovaná Janu Spáčilovi byla umístěna na dům č.o.18. na Tomkově ulici, kde malíř žil a tvořil.
2014 – Hejčín má 2503 obyvatel a 338 domů
2016 – (1. 7. ) Hejčínské kasárny se staly domovem pro nově vzniklou bojovou jednotku v přímé podřízenosti Ředitelství speciálních sil s názvem Centrum podpory speciálních sil.
2017 – (14. 11.) Na Mayově vile byla odhalena pamětní deska věnovaná rodině Mayů a do dlažby před vilou zasazeny dva kameny Stolpersteine věnované Terezii Mayové a Bedřichu Mayi.
2019 - (29.10.) - Ministr obrany Lubomír Metnar předal bojový prapor a propůjčil čestný název „Plukovníka Josefa Černoty“ Centru podpory Speciálních sil z Hejčína. 
2020 - (29. 9.) - Odhalení pamětní desky brig. gen. Františku Dastichovi na Mrštíkově náměstí při příležitosti jeho 125 výročí narození.
2020 - V Hejčíně vznikl první kruhový objezd u nové zástavby na Lazecké ulici. Kruhový objezd zbudil hodně emocí a dostal se do celostátních médií jako velmi nezdařený.
2021 - (30. 9.) - Centrum podpory speciálních sil uspořádalo pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka na sportovním areálu hejčínského gymnázia "nultý ročník" akce s názvem Special Forces Junior Challenge (SFJC).
2021- (10. 12.) - Hejčínský Black Friday - přes dlouholetý jednoznačný odpor nejen KMČ Hejčín prodalo město hluboko pod cenou strategické a velmi lukrativní hejčínské pozemky Jezdeckému areálu Olomouc.
 
www.hejcin.cz v2.0 2022
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky