Proč Hejčínské louky nejsou celé v Hejčíně - Hejčín

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Proč Hejčínské louky nejsou celé v Hejčíně

ČLÁNKY
Proč jsou „Hejčínské louky“ z části v Řepčíně? 
Je to proto, že se po staletí opakovaně měnila katastrální mapa území. Měnila se tak hlavně vzhledem k úpravám toku Mlýnského potoka, nově vzniklým komunikacím, odkoupeným pozemkům, atp.. 
Hejčín je historicky o staletí starší jak okolní čtvrti a možná i proto měl ten úděl, že se z něj při úpravách katastru vesměs ořezávalo ve prospěch rozvíjejících se mladších čtvrtí.
Hejčínské louky byly celé hejčínské s jistotou ještě v roce 1834, jak uvádí stabilní katastr Moravy a Slezska. Někdy kolem roku 1960 byly Hejčínské louky rozděleny komunikací a zjevně tato komunikace vytvořila ideální hranici pro nové a jednodušší katastrální uspořádání, jaké známe dnes. 
Na obrázku je vlevo katastrální mapa Hejčína z roku 1834 se světle zeleně vyznačeným územím Hejčínských luk a červeně vyznačenou zmíněnou komunikací (cesta mezi parkovišti in- line). Vpravo je současné vyznačení katastrálního území Hejčína.
 
www.hejcin.cz v2.0 2022
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky