Paleolitická lovecká stanice - Hejčín

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Paleolitická lovecká stanice

ČLÁNKY
„Gymnázium v Olomouci Hejčíně stojí zřejmě na místě unikátní paleolitické lovecké stanice“. 
K tomu dospěl přední český archeolog a odborník na paleolit, pan Josef Skutil. Místo v Hejčíně rovněž popsal jako nejstarší paleolitické osídlení Olomouce. 
Při stavbě hejčínského gymnázia v roce 1955 bagry vybagrovaly hromady hlíny, aby se mohly založit základy pro sklepení budovy. Staveniště se zájmem sledoval rodák z Hejčína, legionář, podplukovník Československé armády a novinář, Václav Dusil. Ten vcelku náhodou v haldách hlíny a profilech jam našel a sestavil celou kolekci paleolitických nálezů. Jednalo se především o části mamutích kostí a štípané industrie (oboustranně retušovaný hrot – pazourek).  Místo důkladně prohledali archeologové a přední český archeolog a odborník na paleolit Josef Skutil nález publikoval jako první doklad paleolitického osídlení Olomouce a označil místo za zřejmě zcela unikátní paleolitickou loveckou stanici. Nálezy datoval do období mladého paleolitu, což je období lidských dějin od přibližně 40 000 do 10 000 př. n. l., součást pravěké starší doby kamenné.

Hejčín nebyl Skutilovi rozhodně neznámý, zajímavostí určitě je, že se osobně znal s Boženou Mrštíkovou – manželkou Viléma Mrštíka (viz.wikipedie).
Informace o nálezu zbytků mamutích kostí a štípané industrie je bezesporu pravdivá, bohužel jsem se prozatím nedopátral hlavní části nálezu. Buď je omylem přiřazená k jinému paleolitickému nálezu, nebo je špatně popsaná, skončila v soukromých rukou, ...netuším. Pokud někdo ví, dejte mi prosím vědět. Dopátral jsem se alespoň k jiné části nálezu, která byla uschována v depozitáři Vlastivědného muzea v Olomouci v Chudobíně. Pořízenou fotodokumentaci přikládám. Nálezy přímo ze stavby gymnázia jsou ve dvou menších krabicích, z paleolitu je s jistotou jen malý pazourek, jinak se jedná spíše o pravěk , středověk a novověk.
Za pomoc při pátrání a za cenné informace děkuji odborníkům a přátelům z katedry historie FF UP a Vlastivědného muzea v Olomouci.
 
www.hejcin.cz v11.0 2020
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky